Reklamačný poriadok

  1. Kupujúci môže uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) nasledujúcimi spôsobmi:

- poštou na adrese: Rock Baby, s.r.o., Pionýrská 17, Brno 602 00, Česká republika

- emailom na adresu: info@veselaopice.cz

- osobne na adrese: Rock Baby, s.r.o., Pionýrská 17, Brno 602 00

 

  1. Kupujúci musí pri uplatnení svojho práva (reklamácii) prekázať, že tovar zakúpil u predávajúceho, a to najmä dokladom o predaji tovaru (faktúrou). Kupujúci spolu s reklamáciou uvedie podrobný popis vady tovaru.

 

Brno, 1. 3. 2018